Proces budowy

 

Analiza wymagań

Analiza wymagań

Etap w którym zapoznajemy się z potrzebami i wymaganiami Klienta. Krok ten polega na poznaniu potrzeb Klienta podczas prowadzonych rozmów nad analizą funkcjonalną projektu. Jest to kluczowy etap ze względu na powodzenie projektu.

 


Projekt funkcjonalny

Projekt funkcjonalny systemu

W tym etapie zebrane materiały są analizowane i przenoszone do dokumentu, który stanowi podstawę do przystąpienia prac na systemem. Rozpisywane są funkcjonalności danego systemu. Następnie przedstawiany jest sposób realizacji poszczególnych zadań przez system. Każda funkcjonalność wraz ze sposobem działania jest akceptowana przez Klienta.

 


Realizacja projektu

Realizacja projektu

Powstała funkcjonalność służy do sprawnej realizacji projektu. W tym etapie realizowane są założenia funkcjonalne do systemu. Każda część systemu jest testowana (przechodzi testy wewnętrzne) i przedstawiana jest Klientowi do akceptacji.

 


Wdrożenie systemu, testy, uruchomienie

Wdrożenie systemu, testy, uruchomienie

Po wykonaniu całości projektu, jest on pierwsze testowany przez nasz zespół następnie przechodzi testy zewnętrzne. Po akceptacji wykonania funkcjonalności następuje jego uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

 


SLA (Service Level Agreemen)

SLA (Service Level Agreemen)

Jest to pełne utrzymanie systemu po wdrożeniu. Ma na celu ciągłą poprawę jakości aplikacji poprzez: uzgadnianie, monitorowanie usługi, raportowanie, naprawę zaistniałych problemów.

Wypełnij formularz: