Portfolio IT-Stream

 

 

PlatinumFund24
PlatinumFund24

 

Cel:

Podczas realizacji tego projektu kluczowym aspektem było stworzenie takiego mechanizmu komunikacji z Agentami Transferowymi, aby wymieniane informacje odbywały się automatycznie, bez potrzeby generowania kopi papierowych.

 

Platforma powinna przechowywać zlecenia związane z dystrybucją jednostek funduszy inwestycyjnych oraz raz dziennie wysyłać dane do Agenta Transferowego. Z kolei Podmiot Rozliczeniowy co dziennie powinien wysyłać informację zwrotną o przetworzonych zleceniach i rejestrach Inwestorów.

 

System miał za zadanie umożliwić Inwestorowi na składanie zleceń nabycia, umorzenia, konwersji, transferu dla funduszy TFI z jednego miejsca.

 

Realizacja:

System został zaprojektowany w ten sposób, aby mógł współpracować z wieloma Agentami Transferowymi, a Inwestor mógł składać zlecenia bez przeszkód. Dostęp do systemu następuje po zarejestrowaniu się, a weryfikacja danych użytkownika wykonywana jest w chwili przelewu poprzez porównanie danych osobowych.

 

System jest w pełnie bezpieczny wymiana plików następuje przy użyciu szyfrowanego połączenia. Każdy z plików jest osobno szyfrowany przy użyciu klucza prywatnego i publicznego. Każde złożone zlecenie w systemie wymaga potwierdzenia kodem SMS, który jest dostarczany na telefon Inwestora w chwili składania zlecenia.

 

Uczestnik może bez problemu na bieżąco sprawdzać stan swoich aktywów wraz ze strukturą portfela. System dzięki panelowi klienta udostępnia takie funkcjonalności jak: ranking funduszy, notowania, wykresy, powiadomienia, porównywarka funduszy, struktura portfela, wyniki inwestycyjne i wiele innych.

 


Wypełnij formularz: