Portfolio IT-Stream

 

 

Direct Language Hub
Direct Language Hub

 

Cel:

Naszym zadaniem było stworzenie systemu, który pozwoli zarejestrowanym użytkownikom z wielu krajów naukę języków obcych z wcześniej zdefiniowanymi zadaniami.

 

Zadania powinny być wspomagane poprzez automatycznie generowane MP3 w różnych dialektach, jak też obrazki oraz filmy video przedstawiające różne scenki.

 

Realizacja:

Do zrealizowania systemu został stworzony autorski moduł do generowania MP3 w różnych dialektach. Dzięki czemu mieliśmy możliwość generowania plików audio dla każdego z typów zadania. Do systemu został stworzone poszczególne moduły, które pozwalają na pełną konfigurację kolejnych kursów oraz lekcji.

 

Uczniowi oprócz standardowych funkcjonalności została udostępniona funkcjonalność wyboru lektora. W trakcie rozwiązywania zadań może on zmienić sobie nauczyciela, co uatrakcyjnia system. System pozwala także zapisywać wyniki z rozwiązanych zadań, a także weryfikować zdobytą wiedzę.

 


Wypełnij formularz: