Portfolio IT-Stream

 

 

Quality Goods
Quality Goods

 

Cel:

Naszym celem było stworzenie aplikacji, która wspomagałaby proces kontroli sprzedaży produktów w sieciach handlowych, bez wykorzystywania zasobów ludzkich.

 

Dodatkowo system powinien współpracować z oprogramowaniem ERP, w ten sposób aby ściągać automatycznie zamówienia produktów z poszczególnych hal różnych sieci handlowych.

 

Realizacja:

Cały system opiera się o ankiety. Administrator może zdefiniować w prosty sposób dowolną ankietę. Ankieta ta może być przypisana do sieci handlowej lub hali. Przeprowadzanie takiej ankiety odbywa się w ustalonych odstępach czasu lub ad hoc.

 

Kluczowym elementem było zaciąganie danych z systemu ERP. W tym celu został dopisany dodatek, który umożliwia bieżące wysyłanie zamówień z ERP do stworzonego oprogramowanie. Aplikacja została zintegrowana z systemem Symfonia. Dzięki temu można kontrolować do których sieci handlowych ankieta jest aktywna.

 


Wypełnij formularz: